Cristina Irala Rivero

Socio nº 0026/07/A

Lugar de residencia :Alicante
Telefono: 650 751 936

cristinairala@telefonica.net

Titulos: – Titulado en Pericia Caligráfica Instituto Español de Grafología
– Titulado en Grafología Instituto Español de Grafología
– I Jornadas de Documentoscopia