Cristina Irala Rivero

 Asociada nº 0111007   
Lugar de residencia: Alicante 
Telefono: 619 235 795 
 e-mail:            cristinairala@hotmail.com 
Titulos:– Titulado en Pericia Caligráfica Instituto Español de Grafología
– Titulado en Grafología Instituto Español de Grafología
– I Jornadas de Documentoscopia.